انجمن سبز پاژین Bane Green Association

پارێزه‌رانی ژینگه (انجمن سبز سابق)
1389,12,23

مجمع عمومی انجمن پاژین‌ (پارێزه‌رانی ژینگه) انجمن سبز بانه

مجمع عمومی انجمن پاژین(پارێزه‌رانی ژینگه)

 

جلسه‌ مجمع عمومی انجمن پاژین (پارێزه‌رانی ژینگه‌) یا انجمن سبز بانه ‌راس ساعت 10 صبح روز شنبه‌ مورخ 30/11/89 با دعوت اعضاء هیئت موسس و با حضور خانم نیشتمان خانی نماینده‌ و کارشناس امور اجتماعی فرمانداری بانه‌ جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌ آغاز به‌ کار نمود. ابتدا افردی از هیئت موسس مانند فتاح امین‏زاده‌، فرهاد نعمت‏پور، هیوا عطاری در مورد انجمن‏های زیست محیطی، تاریخچه‌ انجمن سبز بانه‌ و همچنین ضرورت حمایت از چنین انجمن‏هایی سخنانی ایراد کردند. سپس انتخابات برگزار شد و از میان افراد زیر که‌  آمادگی خود را قبلا اعلام کرده‌بودند رای گیری به‌ عمل آمد. پس از شمارش آراء ، افراد برگزیده بشرح زیر اعلام شد:

ضمنا شمارش آراء بوسیله‌ هیئت رئیسه‌ یعنی آقایان صلاح خطیبی،  محمد قادری و شفیق رحیم‏زادگان انجام شد.  

 

1.       خانم نسرین اسراری           41 رای      دیپلم تجربی

2.       عارف بختیاری                    41 رای       فوق دیپلم کشاورزی

3.       آقای فرهاد نعمت‏پور            38 رای      مهندس معمار - فوق دیپلم آمار

4.       آقای ابوبکر نعمت‏پور           35 رای       لیسانس ریاضی

5.       آقای هیوا عطاری               34 رای       فوق لیسانس کشاورزی

6.       خانم سحر نعمت‏پور            31 رای        فوق لیسانس کشاورزی 

7.       آقای فواد جهانی               31 اری        دیپلم

8.       آقای فتاح امین‏زاده‌             30 رای       لیسانس اقتصاد

9.       آقای عابد خورشیدی           25 رای       دیپلم

10.   خانم شریفه‌ عزیزی             12 رای

11.   آقای عطا سلیم‏پور              10 رای        فیلم ساز و نقاش 

سپس افرد انتخاب شده‌ بنابر تخصص‏ها و فرصت‏ها، مسئولیت‏ها را برعهده‌ گرفتند.

هیأت مدیره‌

1.       آقای فتاح امین‏زاده‌              مدیر عامل

2.       آقای ابوبکر نعمت‏پور            رئیس هیئت مدیره‌

3.       هیوا عطاری                      نایب رئیس هیئت مدیره‌

4.       خانم سحر نعمت‏پور            دبیر

5.       عارف بختیاری                    خزانه‌دار

6.       نسرین اسراری                  عضو هیئت مدیره‌

                       

بازرس:

1.       آقای عابد خورشیدی

 

افراد علی البدل هیئت مدیره‌:

 

1.       فرهاد نعمت‏پور

2.       فواد جهانی

 

انتخااب نشده‌:

 

1.       آقای عطا سلیم‏پور 

2.       خانم شریفه‌ عزیزی  

 

حاضرین:

تعداد حاضرین در جلسه‌ مجمع عمومی 59 نفر اعلام گردید.