انجمن سبز پاژین Bane Green Association

پارێزه‌رانی ژینگه (انجمن سبز سابق)
1387,06,09

اساسنامه‌ انجمن

اساسنامه‌ انجمن سبز بانه‌

فصل اول:           کلیات

الف: نام انجمن

ب: اهداف انجمن

ج: نوع فعالیت

د: هیئت موسس

ه: محل

و: تابعیت

ز: مدت فعالیت

فصل دوم:            چارت سازمانی انجمن        

الف: کنفرانس عمومی

ب: شورای مرکزی

ج: کمیسیون‌های کاری

د: بازرسان

فصل سوم:           تشریح مراحل اجرای طرح‌های مصوب

فصل چهارم:        حقوق و وظایف اعضا

فصل پنجم:           موارد متفرقه‌

الف: بازنگری اساسنامه‌

ب: استیضاح اعضای شورای مرکزی

نمودار تشکیلاتی انجمن

 

فصل اول:  کلیات

ماده‌ اول: نام انجمن

انجمن سبز بانه‌ که‌ در این اساسنامه‌ به‌ لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده‌ می‌شود.

ماده‌ دوم: اهداف انجمن

1.         آموزش عمومی در جهت بالابردن فرهنگ زیست محیطی.

2.         تلاش در جهت حفظ محیط زیست طبیعی منطقه‌ و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و اشاعه‌ فرهنگ آنها.

3.         گسترش و توسعه‌ و ارتقاء سطح کیفیت طبیعت و محل زندگی انسان‌ها.

4.         همکاری و همفکری با ارگان‌ها، انجمن‌ها و سایر موسسات علمی تخصصی اعم از دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی مرتبط با اهداف محیط زیست.

5.         تحقیق و مطاالعه‌ در بخش‌های منابع طبیعی و محیط زیست و ارائه‌ راهکارهای جدید.

ماده‌ سوم: نوع فعالیت

کلیه‌ فعالیت‌های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قانون اساسی ایران، دقیقا" طبق این اساسنامه‌ خواهد بود.

1.        آموزش عمومی مردم با استفاده‌ از روش‌های مختلف آموزشی.

2.        ارائه راهکارهای نوین در به‌حساب آوردن مسائل زیست محیطی در کارهای عمرانی و صنعتی.

3.        انتشار گاهنامه‌ به‌ نام ژینگه‌ که‌ حاوی اخبار زیست محیطی، مقالات تحقیقی، پیشنهادات و انتقادات می‌باشد.

4.        تبلیغ در جهت الگوی صحیح مصرف و تولیدات سازگار با محیط زیست در جامعه‌.

5.        مشارکت در حفظ ، ایجاد و توسعه‌ پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده‌، پناهگاه‌های حیات وحش، آثار طبیعی و فضای سبز.

6.        شناسای و کشف مراکز آلوده‌کننده‌ محیط زیست و انعکاس آن به‌ مسئولین ذیربط.

7.        تلاش در جهت انس گرفتن جوانان با طبیعت در قالب طرح‌هایی جهت کاستن فشارهای روحی و روانی آنان.

ماده‌ چهارم: هیئت موسسین

 

 ۱. فرهاد نعمت‌پور تحصیلات فوق‌دیپلم آمار و دانشجوی مهندسی معمار۰۹۱۸۳۸۴۰۶۱۴   

۲. هیوا عطاری تحصیلات فوق لیسانس کشاورزی ۰۹۱۸۷۸۱۰۱۸۰

۳.عابد خورشیدی تحصیلات دیپلم ۰۹۱۸۳۷۵۳۰۱۳

۴.فتاح امین زاده تحصیلات لیسانس اقتصاد ۰۹۱۸۷۸۵۲۳۴۷

 ۵. ابوبکر نعمت‌پورتحصیلات  لیسانس ریاضی۰۹۱۸۸۷۴۷۶۷۰  

۶. خالد بهرامی دیپلم ۰۹۱۸۳۷۵۶۴۳۵

۷.

تبصره‌ 1- هیئت موسسین وظیفه‌ انتخاب اولین شورای مرکزی و بازرسان از بین افراد هیئت موسس را برعهده‌ دارد و پس از آن هیچگونه‌ وظیفه‌ای را برعهده‌ نخواهد داشت.

ماده‌ پنجم: محل

مرکز اصلی انجمن در بانه‌ می‌باشد و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب موافقت مراجع ذیربط در سایر نقاط دیگر شعبه‌ نمایندگی و یا دفتر دایر نماید.

ماده‌ ششم: تابعیت

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و انجمنی غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر تجاری می‌باشد.

ماده‌ هفتم: فعالیت موسسه‌ از تاریخ 01/05/78 برای مدت نامحدود خواهد بود.

فصل دوم: چارت سازمانی انجمن

 ماده‌ هشتم: ارکان انجمن

ارکان انجمن عبارتند از: الف: کنفرانس عمومی   ب: شورای مرکزی   :  کمیسیون‌های کاری   د:  بازرسان

ماده‌ نهم: کنفرانس عمومی

عالی‌ترین ارگان تصمیم‌گیرنده‌ متشکل از اعضا رسمی دارای کارت انجمن می‌باشد که‌ به‌ صورت عادی یا فوق‌العاده‌ تشکیل جلسه‌ می‌دهد.

ماده‌ دهم: زمان تشکیل کنفرانس

کنفرانس عادی سالی یک بار در چهار ماهه‌ اول تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه‌ حضور دوسوم 3/2 و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای نصف بعلاوه‌ یک اعضا حاضر ضرورت دارد.

دعوت برای مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده‌ کتبی بوده‌ و حداقل دو هفته‌ پیش از تشکیل آن به‌ اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره‌ 1- در صورتی که‌ در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه‌ دوم به‌ فاصله‌ پانزده‌ روز تشکیل و با هر تعداد حاضر رسمیت خواهد یافت.

تبصره‌ 2- مجمع عمومی ممکن است بصورت فوق‌العاده‌ در هر زمان به‌ تقاضای اکثریت شورای مرکزی یا یک‌سوم اعضا و یا بازرسین تشکیل گردد.

تبصره‌ 3- صورت جلسات مجامع به‌ عنوان اسناد همواره‌ در انجمن نگهداری شود.

ماده‌ یازدهم: وظایف کنفرانس عمومی عادی

1.        انتخاب دبیر انجمن به‌ صورت رای گیری به‌ مدت یک سال.

2.        انتخاب بقیه‌ اعضای شورای مرکزی (مسئول کمیسیون‌ها) با ذکر نوع مسئولیت و بازرسین اصلی و علی‌البدل به‌ صورت رای گیری به‌ مدت یک سال.

3.        بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه‌ شده‌ شورای مرکزی.

4.        بررسی و تصویب طرح‌های کلان کارهای اجرایی.

5.        استماع و رسیدگی به‌ گزارش شورای مرکزی و بازرسان.

6.        بازنگری سیاست‌های کلی انجمن و تصویب مقررات داخلی انجمن.

7.        رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره‌ عملکرد مسئولین کمیسیون‌ها و تعین خط مشی کلی برنامه‌های انجمن.

8.        دادن حکم نهایی به‌ تمامی شکایات (در صورت حل نشدن آن در شورای مرکزی یا توسط بازرس)

تبصره‌1- چند نفر از افرادی که‌ بیشترین آرا را پس از اعضا شورا کسب کرده‌اند به‌ عنوان اعضا علی‌البدل شورا درنظر گرفته‌ می‌شوند.

ماده‌ دوازدهم: وظایف کنفرانس فوق‌العاده‌

کنفرانس عمومی فوق‌العاده‌ جهت رسمیت و اخذ تصمیم همان شرایط کنفرانس عمومی عادی را خواهد داشت.

1.        تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه‌.

2.        ادغام یا پذیرش و عضویت در تشکل‌های فراگیر و مجامع بین‌المللی.

3.        رسیدگی به‌ گزارش بازرسین در خصوص تخلفات اساسنامه‌ای.

4.        عزل بازرس یا عضوی از شورا.

5.        رسیدگی به‌ موارد پیش‌بینی نشده‌ در این اساسنامه‌.

6.        عزل یا قبول استعفای جمعی یا اکثریت شورای مرکزی.

7.        انتخاب دبیر به‌ جای دبیر مستعفی یا اخراجی.

ماده‌ سیزدهم: هیئت رئیسه‌ کنفرانس

کنفرانس عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی اداره‌ می‌شود. همچنین نظارت بر رای‌گیری به‌ عهده‌ هیات رئیسه‌ می‌باشد.

تبصره‌1- اعضا هیئت رئیسه‌ نباید از بین کاندیداهای شورای مرکزی و بازرسان باشند.

تبصره‌2- اعضا هیئت رئیسه‌ توسط شورا انتخاب می‌شوند.

تبصره‌3- صورت جلسات کنفرانس و تصمیمات متخذه‌ در آن توسط منشی کنفرانس در دفتر مخصوص ثبت شده‌ و کلیه‌ صفحات آن به‌ امضا هیئت رئیسه‌ کنفرانس می‌رسد و رونوشت آن بوسیله‌ رئیس کنفرانس به‌ شورای مرکزی ابلاغ می‌شود.

ماده‌ چهاردهم: شورای مرکزی

شورای مرکزی نما ینده قانونی انجمن بوده و کنترل و اداره امور انجمن و ریاست کمیسیونها را طبق اساسنامه بر عهده دارد. تعداد اعضای شورا بر حسب نیاز و به تعداد کمیسیون های کاری بوده، و ریاست هر کمیسیون را عضوی از شورا بر عهده خواهد داشت. که در حال حاضر تعداد اعضای شورای مرکزی پنج نفر می باشد.

کلیه تصمیم ها به صورت شورایی اتخاذ می‌شود و تصمیمات اعضای شورا در دفتری به نام دفتر صورت جلسات شورای مرکزی ثبت می گردد و به امضای حاضر در جلسه می رسد.

شورا ماهی یک بار تشکیل جلسه میدهد و در صورت ضرورت بنا به دعوت رئیس یا بیشترین اعضای شورا جلسات فوق العاده برگزار خواهد کرد.

جلسات شورای مرکزی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق حاضرین معتبر خواهد بود.

شرکت اعضاء شورای مرکزی در جلسات ضروری است وغیبت هر یک ازاعضا بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورا عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

تبصره1- دوره خدمت اعضای شورا یا بازرسان از زمان انتخاب و قبول سمت آنها شروع خواهد شد و به مدت یک سال خواهد بود. مشروط به اینکه درست مدت مأموریت اعضای شورا یا بازرسان قبلی منقضی شده باشد؛ درغیراینصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت مأموریت اعضای شورا و یا بازرسان قبلی خواهد بود.

ماده پانزدهم: وظایف شورا

1.        انتخاب هیئت اجرایی و تقسیم کار در بین اعضاء انجمن در کارهای متفاوت و زمانهای متفاوت

2.        تهیه گزارش فعالیتها در فاصله بین دو نشست مجمع عمومی و ارائه آن به مجمع

3.        رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات اعضا

4.        تعیین تاریخ تشکیل کنفرانس عمومی.

5.        اجرای مصوبات کنفرانس عمومی

6.        انجام تشریفات قانونی

7.        تعقیب جریانات قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم

8.        پذیرش عضو به صورت موقت ( تا زمانی که عضو دوره مطالعاتی برای عضویت خود را نزد کمیسیون آموزش بگذراند) و لغو عضویت به صورت موقت (تا زمانی که فرد نتیجه شکایات خود را نزد بازرسین مشخص سازد). بطورکلی پذیرش اعضای جدید یا اخراج خاطیان ازاختیارات شورای مرکزی است که نحوه آن را نیزکنفرانس عمومی تعیین می کند.

9.         ارائه طرحها و پیشنهادات به مجمع عمومی جهت تصویب

10.     به طور کلی شورای مرکزی می تواند هر اقدام یا معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال و تبدیل به احسن و رهن گذاری و استقراض و جلب کمک های مردمی و بین المللی( به استثنای فروش اموال غیر منقول که نیازبه مصوبه کنفرانس عمومی است) و قبول نمایندگی و عقد قرارداد همکاری با سایرمؤسسات و عضویت در تشکل‌های چتری مرتبط با موضوع فعالیت انجمن و تشکیل شرکت‌های وابسته، به نام انجمن انجام دهد.

ماده شانزدهم: وظایف دبیر شورای مرکزی

1.        سرپرست و سخنگوی رسمی انجمن (اعلام برنامه های رسمی و مصوب انجمن).

2.        برعهده داشتن سمت نمایندگی رسمی انجمن ( درصورت لزوم میتواند شخص دیگری را از اعضای شورا به نمایندگی خود انتخاب نماید) در مذاکرات و ملاقات با نهادهای دولتی.

3.        امضای کلیه صورت جلسات و مراسلات اداری.

ماده هفدهم: کمیسیونهای کاری

گروههایی انتخاب شده توسط شورای مرکزی می باشند که عهده دار کارهای اصلی انجمن می باشند. هر کمیسیون تحت نظارت یک نفر از اعضای شورای  مرکزی اداره خواهد شد.

مسئولیت افراد گروه باید دقیقاً مشخص باشد و تعداد هر گروه بر حسب تشخیص شورای مرکزی می باشد.

الف: کمیسیون امور اداری

ب: کمیسیون امور مالی

ج: کمیسیون آموزش و تبلیغات

د: کمیسیون تحقیقات

ه: کمیسیون امورحقوقی

ماده هیجدهم: بازرسان

کنفرانس عادی یک نفررا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.

تبصره 1- اعضای شورای مرکزی نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند.

ماده نوزدهم: وظایف بازرسان

1.        بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2.        مطالعه گزارش سالانه شورای مرکزی اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.

3.        گزارش هر گونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

4.        رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به شورای مرکزی و کنفرانس عمومی.

تبصره – بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت کند.

ماده بیستم:

کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله شورای مرکزی باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل سوم: تشریح مراحل اجرای طرح های تصویبی

ماده بیست و یکم: اجرای طرح های تصویبی

1.        شورای مرکزی موظف است تئوری اجرائی و کارهای مالی، علمی و غیره را انجام دهد.

2.        شورای مرکزی یک نفر یا گروهی را برای سرپرستی و اجرای طرح مربوطه در میان اعضای انجمن تعیین نماید

فصل چهارم: مقررات راجع به عضویت و حقوق و وظایف اعضاء انجمن

ماده بیست و دوم:  شرایط عضو گیری 

1.        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد.

2.        برنامه ها و قوانین انجمن را بپذیرد.

3.        مطالعه کتابهای پیشنهادی یا گذراندن کلاس آموزشی مقدماتی نزد کمیسیون آموزش.

4.        عضویت اعضای انجمن برای تمامی اتباع بالغ و صالح جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به جنس، قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی آزاد است.

5.        عضویت رسمی: کسانیکه قول همکاری در رشته مورد علاقه خود را به طور قطع داده اند و فعالانه در هر زمان آماده همکاری هستند. این افراد دارای کارت عضویت خواهند شد و می توانند در رأی گیری ها شرکت کنند.

6.        عضویت غیر رسمی (اعلام هواداری): افراد زیر شانزده سال و کسانیکه تنها علاقه نشان داده اند. این افراد دارای کارت هواداری خواهند شد و بالطبع حق شرکت در رأی گیری ها را نخواهند داشت.

7.        قبل از تشکیل اولین شورای مرکزی هیئت موسس می تواند طبق اساسنامه عضو گیری نماید.

8.        عضویت اعضاء سایر تشکل های غیر دولتی به شرط قبول مفاد این اساسنامه بلامانع است.

ماده بیست و سوم: وظایف اعضا

1.        فرم عضویت را کامل نماید و مدارک مورد نیاز را ارائه دهد.( در فرم عضویت اشاره شود که فرد مورد نظر در چه زمینه هایی تخصص دارد).

2.        حق عضویت ماهانه خود را بپردازد. ماهانه 1000 تومان به صورت رسید.

3.        به برنامه ها و قوانین انجمن پایبند باشد و در هر حال و در هر مکان آنها را اجرا کند.

4.        در تمام جلسات حضور داشته باشد.

5.        برای متحد ماندن انجمن کوشش نماید.

6.        از اسناد و وسایل انجمن حفاظت کند.

ماده بیست و چهارم: حقوق اعضا

1.        هر عضوی حق یک رأی را دارد.

2.        هر عضوی می تواند انتقاد و خواسته های خود را تقدیم انجمن نماید و آن را به شورای مرکزی اعلام یا شکایت خود را به بازرس و در نهایت به کنفرانس عمومی ارجاع دهند.

3.        هر عضوی آزاد است در هر انتخاباتی برای احراز هر پستی خود را نامزد نماید.

4.        هر عضوی می تواند انصراف خود را ( اعم از دبیر یا اعضای شورای مرکزی) با ذکرعلت به شورای مرکزی تسلیم کند. در صورت لغو عضویت حق هیچگونه مطالبه‌ای را نخواهد داشت. اگر فردی بنا به دلایل فوق اخراج شود یا انصراف دهد و همزمان ضرری به انجمن رسانده باشد، بایستی ضرر را جبران نماید.

  تبصره – فرد مستعفی عضو شورای مرکزی تا زمان انتخاب جانشین باید وظایف خود را به انجام برساند. انجمن موظف است حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ استعفا جانشین وی را تعیین نماید.

ماده بیست و پنجم: اخراج عضو

1.        از دست دادن هر یک از شرایط عضویت.

2.        رعایت نکردن مقررات اساسنامه و سایرتعهدات پس از دو اخطار کتبی توسط شورای مرکزی به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم

فصل پنجم: موارد متفرقه

ماده بیست و ششم: بازنگری و شرایط تغییر مفاد اساسنامه

بازنگری در اساسنامه در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد.

1.        شورای مرکزی پس از مشورت، طی ارائه طرحی موارد اصلاح وتتمیم اساسنامه رابه کنفرانس عمومی پیشنهاد می کند.

2.        موارد از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.

ماده بیست و هفتم: استیضاح اعضای شورای مرکزی

هر شخصی از اعضای انجمن که شکایتی از طرز کارشورای مرکزی داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به بازرسان عرضه کند. بازرسان موظفند به شکایات رسیدگی کنند و پاسخ کافی بدهند و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نمایند و در صورت قانع نشدن شاکی آن را به کنفرانس عمومی ارجاع دارند.

ماده بیست و هشتم:

سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفند ماه ختم می شود.

سرمایه اولیه انجمن 20000 ریال می باشد. بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت وقف، حق عضویت، فعالیت های درآمدزا در حدود موضوعات ذکر شده تأمین می‌گردد.

ماده بیست و نهم:

کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشتجات در دفتر مؤسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی مؤسسه به امضاء رئیس شورای مرکزی و با مهرانجمن خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات مجمع عمومی و شورای مرکزی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده سی ام:

انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود

تبصره- کلیه اعضای شورای مرکزی در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئولیت قانونی دارند.

ماده سی و یکم: انحلال

در صورتی که مجمع رأی به انحلال انجمن داد مجمع عمومی هیئت تصفیه ای از بین اعضا و یا خارج از آن انتخاب می کند تا پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به یک یا چند مؤسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی، آموزشی یا پژوهشی پس از موافقت مراجع ذیصلاح اقدام نماید هیئت مذکور مؤظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذاری شده را به نیروی انتظامی ذیربط ارسال دارد.

ماده سی و دوم:

این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 32 ماده و 14 تبصره در نشست مورخ 1/12/78 هیئت مؤسسین به تصویب رسید.