انجمن سبز پاژین Bane Green Association

پارێزه‌رانی ژینگه (انجمن سبز سابق)
1389,12,23

ژینگه - گاهنامه داخلی انجمن - شماره صفر سال 1380

بخش فارسی (مقالات را کلیک کنید و بخوانید

.سرمقاله 1  ……………هیوا امین‌نژاد

.حمایت جهانی از محیط زیست ……… 3  حامد دولتی

.عوامل تخریب جنگلهای کردستان …… 6  کریم شریفی

.ازن  ………………………………………… 8  کاوه رضازاده

.زن در کشورهای جهان سوم  ………………… 18  آمنه عزیزی

.نیروی روانی گیاهان …………………………… 22  حامد دولتی

.منابع طبیعی و اهمیت آن   …………………… 25  کریم شریفی

.معرفی خرس قهوه‌ای   ……………………… 29

.خلاصه‌ای از اهداف و فعالیتها   …………… 30  عارف بختیاری

بخش کردی

.بزوتنه‌وی سه‌وز………………………33 هیوا سلیمی 

.وت و ویژ …………………………………………… 36 آرمان حسنی

.قوماری ناوه کی  …………………………………… 45 باوکی میدیا

.وزه بو جیهانکی هه‌تایی   ………………… 50

.دزانی میرات   ………………………………… 54  عزیز نویدی

  

.مدیر مسئول :

پاژین - انجمن سبز بانه - کمیسیون آموزش و تبلیغات - زیر نظر شورای نویسندگان

حروفچینی :  حمید رمضانزاده ـ سروه احمدزاده 

امور هنری :   هیوا امین‌نژاد ـ رسول نعمت‌پور

لوگو :   مطلب آزادی

کاریکاتور :  اردشیر رستمی

سال1380

.        مطالب خود را به آدرس انجمن سبز بانه ارسال نمایید.

.      مطالب با خطی خوانا و روی یک طرف صفحهA4  نوشته شود.

.        اصل متن مطالب ترجمه شده نیز باید همراه ترجمه ارسال گردد.

.        مطالب ارسالی پس فرستاده نمی‌شود.

.        مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن می‌باشد.

.شماره حساب انجمن سبز بانه: ۰-۲۴۹۵ بانک ملت بانه . شعبه مرکزی